Raitis Dziesma
Valdes loceklis
Tel 67288333
raitis.dziesma@metos.lv

Elīna Planica
Biroja administratore
Tel 67288333
elina.planica@metos.lv

Aiva Škraba
Grāmatvede
Tel 67288333
aiva.skraba@metos.lv

Modris Legzdiņš
Tirdzniecības menedžeris
Tel 67288333
modris.legzdins@metos.lv

Normunds Pāvuls
Tirdzniecības menedžeris
Tel 67288333
normunds.pavuls@metos.lv

Modrīte Spilberga
Mārketinga asistente
Tel 67288333
modrite.spilberga@metos.lv

Jekaterina Vaščenkova
Tehnologs - plānotājs
Tel 67288333
jekaterina.vascenkova@metos.lv

Aivars Beikmanis
Aukstumtehnikas speciālists
Tel 67288333


Pauls Lielbārdis
Aukstumtehnikas speciālists
Tel 67288333


Austris Radziņš
Rezerves daļu speciālists
Tel 67288333
austris.radzins@metos.lv

Vladimirs Kolosovs
Servisa inženieris
Tel 67288333


Juris Sergejevs
Elektromehānisko iekārtu mehāniķis
Tel 67288333


Sergejs Reprincevs
Elektromehānisko iekārtu mehāniķis
Tel 67288333