Metos ir profesionālās virtuves aprīkojuma ražotājs un tirgotājs ar vairāk kā 90 gadu pieredzi. Mēs esam tirgus līderis Skandināvijas, Baltijas un Beniluksa valstīs un Eiropas vadošā virtuves iekārtu ražotāja Ali Group uzņēmums. Metos – tie ir apmēram 750 darbinieki deviņās valstīs.

Regulāra virtuves aprīkojuma apkope taupa naudu un saudzē vidi

Regulāra virtuves aprīkojuma apkope taupa naudu un saudzē vidi

Vides apsvērumi ir svarīgāki nekā jebkad agrāk, kad runājam par profesionālā virtuves aprīkojuma iegādi. Iegādājoties aprīkojumu, jāņem vērā viss tā dzīves cikls – no ražošanas līdz apkopei un otrreizējai pārstrādei. Profesionālajam virtuves aprīkojumam ir ilgs kalpošanas laiks, tāpēc tā apkopei ir liela nozīme gan naudas izteiksmē, gan no vides viedokļa.

Saskaņā ar mūsu novērtējumiem, dažās produktu kategorijās līdz pat 99 % no ierīces mūža to ietekme uz vidi rodas tieši tās lietošanas laikā. Papildus enerģijas patēriņam, pareiza apkope tiešā veidā ietekmē ierīces veiktspēju, un netieša ietekme ir arī tam, ka pakalpojumu sniedzēji ņem vērā vides jautājumus.

Virtuves aprīkojuma radītais slogs videi bieži tiek aprēķināts kā elektroenerģijas, ūdens un mazgāšanas līdzekļu patēriņš. Turklāt kopējais virtuves patēriņš ietver ventilācijai, apkurei, dzesēšanai un apgaismojumam patērēto enerģiju. Šie faktori nav viens no otra neatkarīgi, bet veido savstarpēju kopumu. Bieži minēts piemērs ir indukcijas plīts, kas var līdz minimumam samazināt virtuvē saražoto siltumu, tādējādi ietekmējot enerģijas patēriņu ventilācijai un dzesēšanai.

 

Ierīces darba stundas ietekmē tehniskās apkopes nepieciešamību

Jaunu ierīču veiktspēja un slodze uz vidi ir optimālā līmenī. Lietojot ierīces to komponentu nodilums, materiālu nolietošanās un kaļķakmens uzkrāšanās ūdenī izraisa enerģijas zudumus.

Piemēram, ledusskapja blīvējuma bojājumi vai sacietēšana izraisa siltuma noplūdi, tāpēc saldēšanas sistēmai ir nepieciešams saražot vairāk auksta gaisa un palielinās sistēmas darbības laiks. Tā rezultātā palielinās enerģijas patēriņš un aukstumiekārtas priekšlaicīga novecošana.
Savukārt trauku mazgājamās mašīnas notekcaurules blīvējuma bojājums rada papildu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, jo siltais mazgāšanas ūdens ieplūst notekcaurulēs. Ja no sildelementiem netiek noņemts kaļķis, palēninās siltuma pārnese no elementa uz ūdeni, tādējādi palielinās elektroenerģijas patēriņš un samazinās mašīnas jauda salīdzinājumā ar sākotnējo līmeni. Līdzīgus piemērus var atrast gandrīz visās profesionālajās virtuves iekārtās.

Atkārtotas kļūmes un problēmas rada slogu videi, kas izpaužas kā izšķērdēta enerģija un papildu apkopes.

 

Apkope ietaupa enerģiju

Ierīces slogs uz vidi tiek samzaināts un tās veiktspēja tiek saglabāta, ja ierīce tiek regulāri apkopta visā tās dzīves ciklā.

Ikdienas tīrīšanas un apkopes procedūras jāveic saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem. Papildus lietotājam specifiskām procedūrām ierīcei var būt nepieciešamas darbības, ko var veikt tikai kvalificēts elektriķis. Plānota, periodiska apkope ir svarīga ilgtspējīgas un atbildīgas ekspluatācijas sastāvdaļa.

Periodiskās tehniskās apkopes laikā tiek pārbaudīts virtuves aprīkojuma inventārs un pārskatīta ierīču darbība. Tiek nomainītas nolietotās ierīču daļas, kā arī tiek veikta nepieciešamā atkaļķošana un tīrīšana. Vienlaikus tiek nodrošināta ierīču drošība, pārbaudot elektrisko ķēžu un drošības slēdžu pareizu darbību. Plānotā apkope tiek veikta, pamatojoties uz konkrētām ierīcēm paredzētām profilaktiskās apkopes instrukcijām un plāniem. Tehniskās apkopes intervāls ir atkarīgs no darba vides un ierīču izmantošanas biežuma.

Periodiska apkope palielina ierīču darba mūžu un samazina to ietekmi uz vidi. Ja ierīces tiek uzturētas proaktīvi, ir mazāka nepieciešamība pēc to labošanas.

Sazinieties ar tehniskās apkopes dienestu pa tālruni +37167288333.

Metos viss pakalpojumu komplekss darbojas saskaņā ar ISO 14001 vides sertifikācijas prasībām. Risinājumi enerģijas, ūdens un mazgāšanas līdzekļu patēriņa optimizācijai tiek izstrādāti produktu pamatā. Produktu rūpnīcās tiek ņemti vērā tādi vides apsvērumi kā atkritumu rašanās samazināšana un otrreizēja pārstrāde.