Kvalitāte un vide

 

Metos pievērš uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs sava uzņēmuma darbībā esam ieviesuši vidi saudzējošu domāšanu. Profesionālo virtuvju plānošanā, ražošanā un iekārtu piegādē  mēs nepārtraukti attīstām jaunus videi draudzīgākus risinājumus. Lai to pilnveidotu, mēs sadarbojamies ar klientiem, piegādātājiem un servisa kompānijām. Domājot par vidi, mēs īpašu uzmanību pievēršam šādiem jautājumiem:

Apmācot savus klientus, mēs akcentējam mūsu klientiem jaunās ēdienu gatavošanas metodes, kas balstītas uz efektīvaku siltuma enerģijas izmantošanas tehnoloģiju ēdienu gatavošanas iekārtās. Mūsu mērķis ir samazināt enerģijas un ūdens patēriņu profesionālajās virtuvēs, vienlaicīgi palielinot produktu gatavošanas efektivitāti.

Enerģijas patēriņu un kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi iespējams samazināt aptuveni uz pusi, pateicoties kompānijas speciālistu izstrādātajai vadības kontroles sistēmai ICS. Produkts, kuru jau šobrīd izmanto mūsu klienti un kas strādā ievērojami ekonomiskāk, ir Metos trauku mazgāšanas iekārta, kura aprīkota ar kompānijas izstrādāto ICS+ vadības kontroles sistēmu. Bez pateicoties šai vadības kontroles sistēmai, uzlabojas darba vides gaisa kvalitāte, jo elektroenerģijas ekonomiskais patēriņš ļauj ar pilnu atdevi darboties ventilācijas sistēmai.

Ilgstoši pētījumi par trauku mazgāšanas iekārtu ietekmi uz apkārtējo vidi sniedz eksperimentāli pārbaudītus rezultātus. Klients pirms iekārtas iegādes var uzskatāmi pārliecināties un iegūt informāciju par iekārtas ietekmi uz apkārtējo vidi un tās apkalpošanas izmaksām.

Metos rūpnīcas cenšas samazināt līdz minimumam rūpnieciskās ražošanas un piegādes laikā radušos atkritumus. Visi ražošanas atkritumi, pārsvarā nerūsējošais tērauds, tiek pārstrādāti.

Metos trauku mazgāšanas iekārtas tiek ražotas no 90 % pārstrādājamiem materiāliem.