Metos ir profesionālās virtuves aprīkojuma ražotājs un tirgotājs ar vairāk kā 90 gadu pieredzi. Mēs esam tirgus līderis Skandināvijas, Baltijas un Beniluksa valstīs un Eiropas vadošā virtuves iekārtu ražotāja Ali Group uzņēmums. Metos – tie ir apmēram 750 darbinieki deviņās valstīs.

 

Simbolu lietotāja licence

Metos simbolu bibliotēkas lietotāja līgums

Metos Oy Ab Somijā ir izstrādājis virtuves iekārtu un aprīkojuma simbolu bibliotēku (turpmāk tekstā – Produkts). Katrā no simboliem ir iekārtas vai aprīkojuma AutoCAD vai Revit divdimensiju vai trīsdimensiju rasējums, izstrādājuma nosaukums, kods, kā arī atribūts un tehniskā informācija.

Produkta lietotājs labprātīgi piekrīt izmantot Produktu savā uzņēmējdarbībā, dodot labumu gan savam, gan Metos Oy Ab uzņēmējdarbībai. Metos Oy Ab un Produkta Lietotājs ir vienojušies par šādiem Produkta lietošanas noteikumiem:

1. Metos Oy Ab ļauj izmantot pievienotos Produktus. Lietošanas atļauja ietver arī turpmākos atjauninājumus, ja tādi ir. Lietošanas atļauja ir bezmaksas.

2. Visas Produkta un to kopiju īpašumtiesības un autortiesības pieder Metos Oy Ab.

3. Produkta lietotājam nav tiesību Produktu vai tā daļu kopēt, mainīt vai nodot trešajai personai vai jebkādā citā veidā kaitēt Metos Oy Ab. Produkta lietotājam nav tiesību nodot šo līgumu trešajām personām.

4. Produkta lietošana ir uz paša lietotāja rēķina un atbildību. Metos Oy Ab nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, ko izraisījis Produkts.

5. Produkts un tā elektroniskais atbalsts ir Metos Oy Ab komercnoslēpums.

6. Ņemot vērā, ka Produkta izmantošana ir bezmaksas, Metos Oy Ab ir tiesības pēc saviem ieskatiem atcelt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

7. Visus strīdus, kas var rasties, interpretējot šo līgumu, izšķir tiesā Metos Oy Ab rezidentvalstī.